Powiat Inowrocławski otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 167 880,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzenia na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Zadanie realizowane od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r. na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

godlo.jpg [1.35 MB]