ul. Sportowa 4
88-181 Jaksice
kierownik: Zyta Woźniak
tel: 52 357 89 32
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej udziela specjalistycznej pomocy osobom doznającym przemocy domowej, w tym:
 • dzieciom
 • współmałżonkom
 • osobom żyjącym w związkach nieformalnych
 • osobom starszym
 • osobom niepełnosprawnym
 • świadkom przemocy, w tym dzieciom.

Bezpłatnie i anonimowo Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi:
 • prawne
 • pedagogiczne
 • interwencyjne
 • doradcze
 • psychologiczne
 • terapeutyczne
 • socjalne
 • informacyjne

Cele główne: Udzielenie specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej w zakresie interwencyjnym, prawnym, socjalnym i terapeutycznym służącej bezpieczeństwu i ochronie ofiar przemocy, czasowej izolacji od źródeł kryzysu oraz skutecznej i intensywnej pomocy interwencyjnej.

Podstawowy zakres działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej to:
usługi w zakresie interwencyjnym:
 • zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie,
 • ochrona osób doznających przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc,
 • udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia
 • rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy i opracowanie planu pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej,
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie.
usługi w zakresie zabezpieczenia potrzeb bytowych:
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia w całodobowym hostelu na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach (10 miejsc noclegowych),
 • zapewnienie odpowiednio wyposażonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, kuchni, łazienki, wspólnego pokoju dziennego pobytu z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem do nauki,
 • zapewnienie wyżywienia, środków higieny osobistej i środków czystości dla osób mieszkających w Ośrodku.
usługi w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
 • diagnoza sytuacji rodzinnej i opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie,
 • udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, medycznego i socjalnego (konsultacje, poradnictwo prawne, pomoc w pisaniu pism procesowych),
 • prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych dla osób doznających przemocy w rodzinie,
 • przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielanie im wsparcia psychologicznego oraz pomocy socjoterapeutycznej,
 • udzielanie konsultacji wychowawczych.

Ośrodek realizuje również:
 • współpracę z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • prowadzi działania monitorujące i ewaluacyjne efektów swojej pracy,
 • szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe pracowników,
 • uczestnictwo w programach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzi konsultacje i szkolenia dla różnych grup zawodowych.